meyxanə

meyxanə
f. 1) mey və başqa spirtli içkilər satılan və ya içilən yer; 2) Azərbaycan şifahi xalq ədəbiyyatında şeir formalarından biri

Klassik Azərbaycan ədəbiyyatında islənən ərəb və fars sözləri lüğəti. 2009.

Игры ⚽ Нужна курсовая?

Look at other dictionaries:

  • abid — is. <ər.> din. İbadətlə məşğul olan adam, vaxtını ibadətlə keçirən adam. Hiç abid anmadı ləlin ki, gözdən qan töküb; Səcdədən durduqca təğyiri müsəlla etmədi. F.. Məscidləri ver zahidə, qoy xanəgahı abidə; Gəl sən, Nəbati, məskən et… …   Azərbaycan dilinin izahlı lüğəti

  • Иблис (пьеса) — Иблис азерб. İblis / ابلیس …   Википедия

  • xümxanə — f. 1) şərab küpləri saxlanılan yer, çaxır anbarı; 2) bax: meyxanə …   Klassik Azərbaycan ədəbiyyatında islənən ərəb və fars sözləri lüğəti

  • artırmaq — f. 1. Miqdarını, çəkisini çoxaltmaq; həcmini, sahəsini böyütmək. Məhsulu artırmaq. Malların sayını artırmaq. Əkin sahəsini artırmaq. Gəliri artırmaq. – Sən də artır öz əlinlə zəfərlərin sayını! S. V.. 2. Əlavə etmək, üstünə gəlmək. Beşin üstünə… …   Azərbaycan dilinin izahlı lüğəti

  • ayaq — 1. is. 1. İnsan və heyvanın yeriməsinə xidmət edən bədən üzvü. Balaca ayaq. Qarın üstündə heyvan ayağının izi var. Ayaq barmaqları. – Təkərlərin səsi, atların ayaqlarının tappıltısı meşələrə səs salırdı. N. N.. Fərraşlar Məşədi Həsəni yıxıb… …   Azərbaycan dilinin izahlı lüğəti

  • azdırmaq — f. 1. İtkin salmaq, evdən uzaqlaşdırmaq, rədd etmək. İti azdırmaq. Pişiyi azdırmaq. 2. Düz yoldan çıxarmaq, yanlış istiqamətə yönəltmək, pis yola sövq etmək. Atalar doğru deyiblər ki, dövlət adamı azdırar. İ. M.. // məc. Qəsdən sapdırmaq, fikrini …   Azərbaycan dilinin izahlı lüğəti

  • badə — is. <fars.> şair. 1. Şərab, çaxır. Badə düşkünü. – Qəmzən görünməyib gözə, qanlar içər müdam; Zahid kimi ki, badəni eldən nihan içər. F.. Könül, meyxanə cənnət, badə kövsər, saqidir qılman; Gedib vaiz deyən nisyə sözə ümidvar olma. S. Ə. Ş …   Azərbaycan dilinin izahlı lüğəti

  • bak — 1. <fr.> İçinə maye tökmək üçün ağzı örtülü böyük qab. Benzin bakı. Su bakı. – Bu dəfə Heybət . . başını aşağı saldı və qabı yerdən götürüb, baka neft tökdü. M. Hüs.. 2. is. <fars.> klas. Qorxu, xof. Sən mənimlə dust olsan, cövri… …   Azərbaycan dilinin izahlı lüğəti

  • biixtiyar — z. <fars. bi. . . və ər. ixtiyar> 1. İxtiyarsız, qeyri iradi, qeyri ixtiyari (olaraq), özü istəmədən, özündən asılı olmayaraq. Biixtiyar ağlamağa başladı. – Məstanə gözlərini görüb sərxoşam müdam; Biixtiyar sakini meyxanəyəm yenə. K..… …   Azərbaycan dilinin izahlı lüğəti

  • bəkləmək — f. 1. Mühafizə etmək, qorumaq, keşiyini çəkmək. Bizə çün qədr bulunmaz, çıxalım dünyadan; Müştəri yox, necə bir bəkləyəlim bazarı. F.. Naşı ovçu bərə bəklər, əylənər; Marallar sayrışır yollara doğru. Qur.. Əhli halın bəzminə huşyar olan layiq… …   Azərbaycan dilinin izahlı lüğəti

Share the article and excerpts

Direct link
Do a right-click on the link above
and select “Copy Link”